Екип

Отделения

ОАЛМОП

Отделение за активно лечение на мъже с остри психози

Д-р Антоанета Рафаилова Апостолова

Началник ОАЛМОП / отделение за активно лечение на мъже с остри психози/

Д-р Виолета Стефанова Иванова Лекар-ординатор

Д-р Али Сархан Аллан Лекар-ординатор

АЛЖОП

Отделение за активно лечение на жени с остри психози

д-р Калин Петров Гроздев Началник АЛЖОП

Отделение за активно лечение на жени с остри психози

Д-р Радослава Станева Иванова Лекар-ординатор

Д-р Галина Петрова Казакова Лекар-ординатор

Д-р Красимир Иванов Далеков Лекар-ординатор

ОДПЛМ

Отделение за долекуване и продължително лечение на мъже с хронични психози и геронтопсихиатрични случаи и Сектрор за ресоциализация

д-р Велислава Мартинова Ангелова Началник ОДПЛМ

Отделение за долекуване и продължително лечение на мъже с хронични психози и геронтопсихиатрични случаи и Сектрор за ресоциализация

Д-р Детелина Петрова Денчева Лекар-ординатор

Д-р Анелия Толева Петрова Лекар-ординатор

ОПСР

Отделение за психосоциална рехабилитация на пациенти с психични състояния в стадий на отзвучаване за мъже и жени при свободен режим

д-р Христина Миленова Христова Началник ОПСР

Отделение за психосоциална рехабилитация на пациенти с психични състояния в стадий на отзвучаване за мъже и жени при свободен режим

Д-р Евелин Михайлова Петкова Лекар-ординатор

ЦДГ

Център дневни грижи

д-р Христина Миленова Христова Началник ЦДГ

Център дневни грижи

DpbsevlievoЕкип