Централа: +359 675 3 34 18

Директор: +359 675 3 37 97

Нашите отговорности

Основни цели

Основни цели

Основна стратегическа цел на ДПБ Севлиево е подобряване на психично-здравния статус на населението и подобряване качеството на живот на психично болните и на тяхното социално функциониране.

Квалифициран персонал

Квалифициран персонал

Екип от високо квалифицирани лекари, усъвършенства и прилага комплекс от програми от грижи в съответствие с правилата за добра клинична практика.

Ние работим с приоритети

Ние работим с приоритети

Изграждане на подходящи механизми за контрол и мониторинг на диагностично-лечебния процес и оценка на ефективността от предлаганите психиатрични услуги, с цел непрекъснато подобряване качеството на психиатричните услуги и интервенции.

Структура на болницата

Структура на болницата

Приемно-консултативен кабинет Клинична лаборатория Физиотерапевтично звено

Стационарен блок

Стационарен блок

Мъжко отделение Женско отделение Хронично отделение за долекуване Гранично отделение за психосоциална рехабилитация

Блок дневни грижи

Блок дневни грижи

Център за дневни грижи Трудово-лечебна работилница Лечебно хранене със самостоятелен блок

0

Медицински интервенции

0

Прегледани пациенти

0

24-часова лечебна дейност

0

Години в полза на обществото

Статут на болницата

Държавната психиатрична болница – гр. Севлиево е създадена през 1941 година, първоначално като приют за деца епилиптици. През 1943 година е обособена като заведение за психично болни.
През 1967 година е разкрит психиатричен кабинет в гр. Габрово на подчинение на ОПБ Севлиево. През 1972 година е обособено Трудово-лечебно стопанство към болницата. През 1978 година болницата е призната за база за специализация на лекари. В същият период се разкрива и диспансерно – поликлинично отделение в гр. Габрово, кабинет в гр. Дряново, детско-юношески кабинет в гр. Габрово, специализирана ЛКК към щата на Окръжна психиатрична болница – гр. Севлиево.През 1994 година с ПМС, Окръжната психиатрична болница към община Севлиево се преобразува в Държавна психиатрична болница на пряко подчинение на МЗ, като самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка.

Контакти с администрацията на болницата

Работно време

Понеделник-петък

7:30 – 16:00 ч

Събота-Неделя

Почивни дни

Местоположение

DpbsevlievoНачало