Контакти

Връзка с ДПБ -Севлиево
Телефон за връзка
Директор:                +359 675 3 37 97
Гл. счетоводител:   +359 675 3 33 96
Гл. мед. сестра:      +359 675 3 37 95
Централа:               +359 675 3 34 18
+359 675 3 34 19

FAX:                        +359 675 3 38 70

Пощенски адрес
гр. Севлиево, ул. Видима Nо 33
Електронен адрес
General Information: dpbsevlievo@abv.bg

Местоположение

DpbsevlievoКонтакти