Обяви

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: 1.Месо и месни продукти; 2.Зеленчукови и плодови консерви; 3.Други хранителни продукти;

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9052867

Публична покана

Заповед

Документи ОП

Документи класиране

Статус: изтекла

DpbsevlievoПериодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: 1.Месо и месни продукти; 2.Зеленчукови и плодови консерви; 3.Други хранителни продукти;
read more

Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9051015

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус: Изтекла

 

DpbsevlievoПериодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево
read more