Всички раздели

Обществена поръчка с предмет: Основен ремонт и саниране на съществуваща сграда на ДПБ Севлиево, с оглед създаване на Защитено жилище, Дневен център и Информационен център

 

Допълнителна информация и образци

1. Заповед.doc

2. Количествено стойностна сметка

3. Образец 1, 2 и 3

4. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.doc

Публична покана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус: Изтекла

 

 

 

 

DpbsevlievoОбществена поръчка с предмет: Основен ремонт и саниране на съществуваща сграда на ДПБ Севлиево, с оглед създаване на Защитено жилище, Дневен център и Информационен център
read more

Обява за обществена поръчка за „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево“

Изисквания към кандидатите

критерии за оценка

описание

Оферти – образци

Приложение № 1

Проекто – договор

Заповед.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус: Изтекла

DpbsevlievoОбява за обществена поръчка за „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево“
read more

Обява за обществена поръчка

Представяме на вашето внимание:

Количествено-стойностна сметка за основен ремонт и саниране на болнични сгради и адм. сграда в ДП Болница Севлиево 

.
Условията за изпълнение на  обществена поръчка:

––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––

Статус: Изтекла

 

 

DpbsevlievoОбява за обществена поръчка
read more