Всички раздели

Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9045808

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус:Изтекла

 

DpbsevlievoПериодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево
read more

Периодична доставка на Плодове и зеленчуци за нуждите на стационарно болните на ДПБ Севлиево”

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9044770

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус: Изтекла

DpbsevlievoПериодична доставка на Плодове и зеленчуци за нуждите на стационарно болните на ДПБ Севлиево”
read more

Доставка на медикаменти и медицински консумативи в ДПБ Севлиево по обособени позиции: 1.Психиатрични медикаменти, 2.Други медикаменти, 3.Медицински консумативи.

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9043850

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус: Изтекла

 

DpbsevlievoДоставка на медикаменти и медицински консумативи в ДПБ Севлиево по обособени позиции: 1.Психиатрични медикаменти, 2.Други медикаменти, 3.Медицински консумативи.
read more

Периодична доставка на хранителни продукти по обособени позиции: 1.месо и месни продукти; 2.зеленчукови и плодови консерви; 3.други хранителни продукти;н

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9041212.

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус:Изтекла

DpbsevlievoПериодична доставка на хранителни продукти по обособени позиции: 1.месо и месни продукти; 2.зеленчукови и плодови консерви; 3.други хранителни продукти;н
read more

Сключени договори

No comments

Договор №7 Доставка на мляко и млечни продукти

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 7

 

Договор №10 Доставка на месо и месни продукти

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

 

Договор №11 Доставка на зеленчукови и плодови консерви

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 11

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 11

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 11

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 11

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 11

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 11

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 11

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 11

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 11

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 11

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 11

 

Договор №12 Доставка на други хранителни продукти

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 12

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 12

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 12

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 12

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 12

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 12

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 12

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 12

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 12

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 12

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 12

 

Договор №13 Доставка Медицински консумативи

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 13

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 13

 Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 13

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 13

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 13

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 13

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 13

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 13

 

Договор №14 Доставка Психиатрични медикаменти

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 14

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор №14

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 14

 Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 14

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 14

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 14

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 14

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 14

 

 

Договор №15 Доставка Други медикаменти

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 15

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор №15

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 15

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 15

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 15

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор №15

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 15

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 15

 

Договор № 17 Доставка на Плодове и зеленчуци

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 17

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 17

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 17

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 17

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 17

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 17

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 17

 

Договор №18 Доставка на Хляб и хлебни изделия

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 18

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 18

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 18

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 18

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 18

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 18

 

 Договор № 8 Доставка на мляко и млечни продукти

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 8

 

DpbsevlievoСключени договори
read more

Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9039434

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус: Изтекла

DpbsevlievoПериодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево
read more

Сключен договор

Договор за хранителни продукти  № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по  договор №10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

Информация за размера, основанието и датата на всяко плащане по договор № 10

DpbsevlievoСключен договор
read more

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и поддържане профила на купувача в сила от 01.10.2014г.

No comments

Вътрешни правила за възлагане на ОП и поддържане профила на купувача

DpbsevlievoВътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и поддържане профила на купувача в сила от 01.10.2014г.
read more

Обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево” по обособени позиции

Публична покана стр. 1 Публична покана стр. 2 Публична покана стр. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи за Обществената поръчка:

1. Изисквания към кандидатите

2. Критерии за оценка

3. Описание

4. Оферта образец 1.doc

5. Приложение 1.doc

6.Ценово предложение образец 2. doc

7. Проекто – договор

Статус: Изтекла

 

 

DpbsevlievoОбществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево” по обособени позиции
read more

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: “Хляб и хлебни продукти”; “Зеленчуци и плодове”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Описание на обекта на обществената поръчка

2.  Изисквания към кандидатите

3.  Критерии за оценка

4.  Оферти – образци

5.  Проекто – договор

6. Приложение № 1

7.ЦЕНОВА ОФЕРТА

Статус: Изтекла

DpbsevlievoОбществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: “Хляб и хлебни продукти”; “Зеленчуци и плодове”
read more