ноември 2019

„ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“

Вътрешен номер в системата: 15
Уникален номер в регистъра на АОП: 01457-2019-0003
Началната дата: 12.11.2019 10:00
Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


„ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на природен газ за нуждите на ДПБ Севлиево“. Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лева без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца и започва да тече от неговото подписване.

Документация

Dpbsevlievo„ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО“
read more