март 2017

Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДПБ Севлиево

Вътрешен номер в системата: 13

Уникален номер в регистъра на АОП: 01457-2017-0001

Началната дата: 01.03.2017 12:08

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


„Доставка на електрическа енергия за нуждите на ДПБ Севлиево“

Срок за изпълнение на договора 36 месеца.

Документация

Приключване и прекратяване

 

DpbsevlievoДоставка на електрическа енергия за нуждите на ДПБ Севлиево
read more