септември 2015

Периодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9045808

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус:Изтекла

 

DpbsevlievoПериодична доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево
read more