април 2015

Периодична доставка на хранителни продукти по обособени позиции: 1.месо и месни продукти; 2.зеленчукови и плодови консерви; 3.други хранителни продукти;н

No comments

Публичната покана е публикувана в АОП под ID 9041212.

Публична покана

Заповед

Документация ОП

Документи класиране

Статус:Изтекла

DpbsevlievoПериодична доставка на хранителни продукти по обособени позиции: 1.месо и месни продукти; 2.зеленчукови и плодови консерви; 3.други хранителни продукти;н
read more