март 2013

Обява за обществена поръчка за “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево”

Изисквания към кандидатите

критерии за оценка

описание

Оферти – образци

Приложение № 1

Проекто – договор

Заповед.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус: Изтекла

DpbsevlievoОбява за обществена поръчка за “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево”
read more