Ценоразпис на услугите

    Безплатни административни услуги, свързани с дейността на болницата

 • Писмено съобщение за смърт : срок – незабавно, срещу лична карта.
 • Издаване на болничен лист: от лекуващите лекари – срок – по Наредбата за експертиза на работоспособността, срещу лична карта и амбулаторен картон.
 • Издаване на дубликат на болничен лист : при поискване.
 • Издаване на медицинска документация: / медицински рецепти, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи: при изписване и /или при необходимост.
 • Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент  от едно лечебно заведение за болнична помощ в друго:  преди превеждането.
 • Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение: в деня на изписването. В случай, че в деня на изписването болницата все още не разполага с резултатите от извършени при пациента изследвания, които трябва да бъдат посочени в епикризата, по изключение епикризата може да бъде издадена до една седмица от деня на изписването на пациента.
 • Предоставяне на здравна информация от болницата, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи: до два работни дни, при поискване в писмен вид.
 • Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починал пациент и предоставяне на копия от медицинските документи: до два работни дни, срещу лична карта и  удостоверение за наследници.

Граждани, желаещи да ползват услугите на Център за дневни грижи и клинична лаборатория на ДПБ Севлиево по собствено желание,  следва да заплатят в касата на болницата следните цени:

 • Изследване на урина:

– за всеки показател                                       0.80 лв.

– седимент                                                       2.00 лв.

 • Пълна кръвна картина:

– хемоглобин                                                   1.00 лв.

– левкоцити                                                     1.00 лв.

– хематокрит                                                    1.00 лв.

– СУЕ/РУЕ/                                                       2.00 лв.

– тромбоцити                                                    2.00 лв.

 • Биохимия:

– протромбиново бреме                                 3.00 лв.

– кръвна захар                                                1.50 лв.

–  урея                                                              2.00 лв.

– креатинин                                                     2.00 лв.

– холестерол                                                   2.00 лв.

– общ белтък                                                   2.00 лв.

 • За издаване на медицинско документ, удостоверяващ здравословното състояние на лицето                          7.50 лв.
 • Издаване на медицински документ, неизискващ преглед  3.00 лв.
 •  Издаване на копие на медицински документ                       3.00 лв.
 • Медицинско удостоверение за водач на МПС                       6.00 лв.
 • Медицинско удостоверение за брак                                        6.00 лв.
 • Медицинско удостоверение за постъпване на работа         6.00 лв.
 • Медицинско удостоверение за носене на огнестрелно оръжие                                                                                         15.00 лв.
 • Медицинско удостоверение за ВУЗ                                          7.00 лв.
 • Медицинско удостоверение за невъоръжена охрана         10.00 лв.
 • Медицинско удостоверение за ЗЗКИ                                      10.00 лв.
 • Използване на камерата по желание на близките на починали лица 1.00 лв./час

Безплатни административни услуги, свързани с дейността на болницата

 • Писмено съобщение за смърт : срок – незабавно, срещу лична карта.
 • Издаване на болничен лист: от лекуващите лекари – срок – по Наредбата за експертиза на работоспособността, срещу лична карта и амбулаторен картон.
 • Издаване на дубликат на болничен лист : при поискване.
 • Издаване на медицинска документация: / медицински рецепти, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи: при изписване и /или при необходимост.
 • Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент  от едно лечебно заведение за болнична помощ в друго:  преди превеждането.
 • Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение: в деня на изписването. В случай, че в деня на изписването болницата все още не разполага с резултатите от извършени при пациента изследвания, които трябва да бъдат посочени в епикризата, по изключение епикризата може да бъде издадена до една седмица от деня на изписването на пациента.
 • Предоставяне на здравна информация от болницата, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи: до два работни дни, при поискване в писмен вид.
 • Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починал пациент и предоставяне на копия от медицинските документи: до два работни дни, срещу лична карта и  удостоверение за наследници.

Граждани, желаещи да ползват услугите на Център за дневни грижи и клинична лаборатория на ДПБ Севлиево по собствено желание,  следва да заплатят в касата на болницата следните цени:

Биохимия

[ninja_tables id=“1178″]

DpbsevlievoЦеноразпис на услугите