За болницата

Държавната психиатрична болница – гр. Севлиево е създадена през 1941 година, първоначално като приют за деца епилиптици. През 1943 година е обособена като заведение за психично болни. През 1967 година е разкрит психиатричен кабинет в гр. Габрово на подчинение на ОПБ Севлиево. През 1972 година е обособено Трудово-лечебно стопанство към болницата. През 1978 година болницата е призната за база за специализация на лекари. В същият период се разкрива и диспансерно – поликлинично отделение в гр. Габрово, кабинет в гр. Дряново, детско-юношески кабинет в гр. Габрово, специализирана ЛКК към щата на Окръжна психиатрична болница – гр. Севлиево.

През 1994 година с ПМС, Окръжната психиатрична болница към община Севлиево се преобразува в Държавна психиатрична болница на пряко подчинение на МЗ, като самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка.

Структура на ДПБ – гр. Севлиево

Приемно-консултативен кабинет
Клинична лаборатория
Физиотерапевтично звено

Стационарен блок

Мъжко отделение
Женско отделение
Хронично отделение за долекуване
Гранично отделение за психосоциална рехабилитация

Блок дневни грижи

Център за дневни грижи
Трудово-лечебна работилница
Лечебно хранене със самостоятелен блок

adminЗа болницата