ОП провеждани чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица

DpbsevlievoОП провеждани чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица