Кариери

Станете част от нашия екип!

Открийте най-подходящата позиция за Вас. Актуалните позиции предлагани от нас вижте тук.

Отворени позиции

Oтворени позиции.

ДПБ СЕВЛИЕВО търси да назначи

Работник, кухня

Необходими документи:
1. Професионална автобиография (CV).
2. Ксерокопие на диплома за завършено образование

Информация и място за подаване на документи: Административната сграда на ДПБ
Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 33, тел. за контакти 0675 3 34 20.

Срок за подаване на документите до 22.03.2024г

Изисквания към кандидатите:
1. Образователно-квалификационна степен: „специалист“ или „бакалавър“
Допълнителни изисквания:
Професионален опит;
Умение да работи с пациенти;
Умение за работа в екип;
Комуникативност;
Необходими документи:
1. Молба
2. Професионална автобиография (CV).
3. Копие на документ, удостоверяващ образователно-квалификационна степен
бакалавър или специалист.

Информация и място за подаване на документи: Административната сграда на ДПБ
Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 33, тел. за контакти 0675 3 34 20

Изисквания: Образователно-квалификационна степен: „Магистър” по Медицина и
специалност "Психиатрия".
Необходими документи:
1. Професионална автобиография (CV).
2. Ксерокопие на диплома за завършено висше медицинско образование.
3. Ксерокопие на диплома за придобита специалност по Психиатрия.
4. Ксерокопие на документи, доказващи придобита допълнителна квалификация.

Информация и място за подаване на документи: Административната сграда на ДПБ
Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 33, тел. за контакти 0675 3 34 20

ДПБ СЕВЛИЕВО търси да назначи Санитар
Изисквания: Средно образование
Необходими документи:
1. Професионална автобиография (CV).
2. Ксерокопие на диплома за завършено образование

Информация и място за подаване на документи: Административната сграда на ДПБ
Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 33, тел. за контакти 0675 3 34 20

Информация и място за подаване на документи: Административната сграда на ДПБ
Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 33, тел. за контакти 0675 3 34 20, email: office@dpb-sevlievo.com

 

Всеки, който е кандидатствал по наша отворена обява и успешно е изпратил кандидатурата си, ще получи обратна връзка от нас. В случай, че не откриваш своята във входящата кутия с имейли, моля провери в папка “Спам”.


Изтекли обяви

ДПБ СЕВЛИЕВО търси да назначи

Социален работник

Изисквания: Образователно-квалификационна степен: „Магистър” или
„Бакалавър“ по специалност „Социални дейности“

Необходими документи:
1. Молба;
2. Автобиография (CV);
3. Ксерокопие на диплома за завършено висше образование, специалност „Социални
дейности“.

Информация и място за подаване на документи: Административната сграда на ДПБ
Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 33, тел. за контакти 0675 3 34 20.

Изтекла на 14/05/2024

Изисквания към кандидатите:
1. Образователно-квалификационна степен: „специалист“ или „бакалавър“
Допълнителни изисквания:
Професионален опит;
Умение да работи с пациенти;
Умение за работа в екип;
Комуникативност;
Необходими документи:
1. Молба
2. Професионална автобиография (CV).
3. Копие на документ, удостоверяващ образователно-квалификационна степен
бакалавър или специалист.

Информация и място за подаване на документи: Административната сграда на ДПБ
Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 33, тел. за контакти 0675 3 34 20
Срок за подаване на документите до: 12.02.2024г.

Публикуваба на 05 февруари 2024г.

Изисквания: Образователно-квалификационна степен: „Магистър” по Медицина и
специалност "Психиатрия".
Необходими документи:
1. Професионална автобиография (CV).
2. Ксерокопие на диплома за завършено висше медицинско образование.
3. Ксерокопие на диплома за придобита специалност по Психиатрия.
4. Ксерокопие на документи, доказващи придобита допълнителна квалификация.

Информация и място за подаване на документи: Административната сграда на ДПБ
Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 33, тел. за контакти 0675 3 34 20
Срок за подаване на документите до: 12.02.2024г.

Публикуваба на 05 февруари 2024г.

Изисквания: Образователно-квалификационна степен: „Магистър” по Клинична
психология или специалност „Клинична психология“.
Необходими документи:
1. Професионална автобиография (CV).
2. Ксерокопие на диплома за завършено висше образование Клинична психология
3. Ксерокопие на диплома за придобита специалност

Информация и място за подаване на документи: Административната сграда на ДПБ
Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 33, тел. за контакти 0675 3 34 20
Срок за подаване на документите до: 12.02.2024г.

Публикуваба на 05 февруари 2024г.

Изисквания: Средно образование
Необходими документи:
1. Професионална автобиография (CV).
2. Ксерокопие на диплома за завършено образование

Информация и място за подаване на документи: Административната сграда на ДПБ
Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 33, тел. за контакти 0675 3 34 20
Срок за подаване на документите до: 12.02.2024г.

Публикуваба на 05 февруари 2024г.

ДПБ СЕВЛИЕВО търси да назначи Санитар
Изисквания: Средно образование
Необходими документи:
1. Професионална автобиография (CV).
2. Ксерокопие на диплома за завършено образование

Информация и място за подаване на документи: Административната сграда на ДПБ
Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 33, тел. за контакти 0675 3 34 20
Срок за подаване на документите до: 12.02.2024г.

Публикуваба на 05 февруари 2024г.

Изисквания: Средно образование
Необходими документи:
1. Професионална автобиография (CV).
2. Ксерокопие на диплома за завършено образование
3. Свидетелство за управление на МПС, категория С.

Информация и място за подаване на документи: Административната сграда на ДПБ
Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Видима“ № 33, тел. за контакти 0675 3 34 20
Срок за подаване на документите до: 12.02.2024г.

Публикуваба на 05 февруари 2024г.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА СЕВЛИЕВО

търси да назначи Технически изпълнител

 

 1. Изисквания към кандидатите

 

 1. Минимални изисквания:
 • Средно образование;
 • Компютърна грамотност;

 

 1. Допълнителни изисквания:
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникативност;
 • Мотивация за работа;

 

 1. Необходими документи:
 • Професионална автобиография (CV).
 • Ксерокопие на диплома за завършено образование

 

III. Описание на длъжността: Приема, превежда и изписва пациенти на болницата с програмен продукт Гама КодМастер, съвместно с медицински екип /дежурен лекар/; Изготвя болнични листи на пациентите на болницата; Води документацията на ЛКК комисията; Оформя и извежда протоколи за ТЕЛК – комисия; Подрежда, съхранява и предоставя за ползване от болничния архив досиета на пациенти.

 1. Място и срок за подаване на документи:

Молбата, заедно с необходимите документи се подават в административната сграда на ДПБ Севлиево или на office@dpb-sevlievo.com в срок до 26.01.2024г. За контакти тел. 0675 33420

 

Публикуваба на 23 януари 2024г.

DpbsevlievoКариери