Последни новини

Обява за обществена поръчка

Представяме на вашето внимание:

Количествено-стойностна сметка за основен ремонт и саниране на болнични сгради и адм. сграда в ДП Болница Севлиево 

.
Условията за изпълнение на  обществена поръчка:

––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––

Статус: Изтекла

 

 

DpbsevlievoОбява за обществена поръчка