Последни новини

Обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево” по обособени позиции

Публична покана стр. 1 Публична покана стр. 2 Публична покана стр. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи за Обществената поръчка:

1. Изисквания към кандидатите

2. Критерии за оценка

3. Описание

4. Оферта образец 1.doc

5. Приложение 1.doc

6.Ценово предложение образец 2. doc

7. Проекто – договор

Статус: Изтекла

 

 

DpbsevlievoОбществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево” по обособени позиции