Последни новини

Обществена поръчка с предмет: Основен ремонт и саниране на съществуваща сграда на ДПБ Севлиево, с оглед създаване на Защитено жилище, Дневен център и Информационен център

 

Допълнителна информация и образци

1. Заповед.doc

2. Количествено стойностна сметка

3. Образец 1, 2 и 3

4. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.doc

Публична покана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус: Изтекла

 

 

 

 

DpbsevlievoОбществена поръчка с предмет: Основен ремонт и саниране на съществуваща сграда на ДПБ Севлиево, с оглед създаване на Защитено жилище, Дневен център и Информационен център