Последни новини

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: “Хляб и хлебни продукти”; “Зеленчуци и плодове”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Описание на обекта на обществената поръчка

2.  Изисквания към кандидатите

3.  Критерии за оценка

4.  Оферти – образци

5.  Проекто – договор

6. Приложение № 1

7.ЦЕНОВА ОФЕРТА

Статус: Изтекла

DpbsevlievoОбществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: “Хляб и хлебни продукти”; “Зеленчуци и плодове”